DuyurularTelefon Zinciri

Tarih-Saat Telefon Zincirinin Konusu
19.06.2012-14:10 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! En geç 29 Haziran 2012 Tarihine kadar Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri ile ilgili site adresi incelenip gerekli bilgi girişinin yapılmasını rica ederim. M ŞEHİRLİ Site adresi için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
19.06.2012-14:10 Kayıp mühür beratı için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
19.06.2012-14:10 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  Okul dönüşümleri ve Norm işlemleri ile ilgili yazı için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
19.06.2012-14:10 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  Norm giriş işlemleri ile ilgili açıklama yazısı için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
19.06.2012-14:10 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  Norm çizelgeleri için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
19.06.2012-12:10 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  Norm giriş işlemleri ile ilgili yazı için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
14.06.2012-10:20 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  2012-2013 Eğitim Öğretim Yılına esas norm güncelleme ile ilgili yazı için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
14.06.2012-10:20 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  4+4+4 Dönüşüm işlemleri ile ilgili yazı için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
14.06.2012-10:20 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  Öğretmenlerin hizmet puanları konulu yazı için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
14.06.2012-14:40 Kayıp Mühür beratı ile ilgili yazı için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
08.06.2012-10:20 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  2011-2012 Eğitim-Öğretim Seminer Programı ile ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız. rica ederim.esini rica ederim.
08.06.2012-10:20 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı bugün sona ermektedir. Karnelerin öğrencilere son ders saatinde verilmesi rica olunur.sini rica ederim.esini rica ederim.
07.06.2012-11:20 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Sbs ve Pybs sınavlarında görevlilerle ilgili üstyazı ve listesi son hali için tıklayınız.mesini rica ederim.esini rica ederim.
07.06.2012-11:20 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Kayıp öğrenci ile ilgili yazı için tıklayınız.mesini rica ederim.
06.06.2012-16:35 Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Sbs ve Pybs sınavlarında görevlilerle ilgili üstyazı ve listesi için tıklayınız.mesini rica ederim.
06.06.2012-10:35 Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Kurum Tipi tespit formu için tıklayınız.mesini rica ederim.
06.06.2012-10:35 Tüm Okul Müdürlüklerinin Dikkatine! Sbs ve Pybs sınavlarında uyulması gerekenler kurallar ile ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız.mesini rica ederim.
06.06.2012-10:35 Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Okul planlamaları ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız.mesini rica ederim.
06.06.2012-10:35 5 Ortaöğretim Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Okul kontenjan sayıları ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız.mesini rica ederim.
04.06.2012-10:35 Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! 8. Sınıf mezun olan öğrencilerle ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız.mesini rica ederim.
01.06.2012-14:10 Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Eurodesk Ab Projeleri Bilgilendirme ve danışma merkezi İnternet afresleri www.ua.gov.tr ve http://manisamem.net/abburosu olup sitelerin sıklıkla ziyaret edilmesini önemle rica ederim sık sık ziyaret edlmesini rica ederim.Salih SEVİM Şb.Mdr.
01.06.2012-14:10 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!  2012 Yılı Manisa İli Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Planı 3. EK PLAN üst yazı, onay ve ekleri için tıklayınız.
01.06.2012-14:10 Çok Acil! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! 2012450400 nolu "Okul Yöneticileri Uzaktan Eğitim Seminere" Okulda kalacak (Nöbetci idareci hariç) Müdür/Müdür başyardımcısı/Müdür yardımcısı başvurularının bugün yapılıp en geç 15:00 a kadar onaylanıpmüdürlüğümüze bilgi verilmesini rica ederim M.Kasap Şb.Mdr.
01.06.2012-10:35 15 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Merkez Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! 
29/05/2012 tarihinde Saat 13:00’ de Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ömer DİNÇER’ in Uzaktan Eğitim Yolu ile yaptığı konuşma konu başlıklarına göre http://kursiyernet.meb.gov.tr/kursiyer/ adresinde yayınlanmaktadır.
31.05.2012-15:25

Kayıp Mühür beratı ile ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız.

31.05.2012-15:25

Acele ve Günlüdür! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Kırım kongo kanamalı ateşi ile ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız.

31.05.2012-15:25

Acele ve Günlüdür! Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! 2011-2012 Eğitim-öğretim yılı Stratejik plan doğrultusunda okullarda uygulanan okul gelişim raporlarının 11 Haziran 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim. Salih SEVİM Şb.Mdr. İlgili yazı ve ekleri için tıklayınız.

25.05.2012-15:25

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Projelerle ilgili Raporların zamanında gönderilmesini rica edrim. S.Sevim Şb.Md.

25.05.2012-15:25 Kayıp mühür beratı ile ilgili yazı için tıklayınız.
21.05.2012-15:25 Kayıp mühür beratı ile ilgili yazı için tıklayınız.
22.05.2012-11:45 Çok Acele! Tüm ilöğretim-Anaokulları ve Çpl Mdr. nin dikkatine! İlçemizde 16.05.2012 tarihinde başlayan okul sütü dağıtımı devam etmektedir. 22.05.2012 bugün itibariyle saat 13.00' e kadar okul sütü dağıtılmayan okulların telefonla müdürlüğümüze bildirilmesi rica olunur.
21.05.2012-15:25 AB-Hibe projeleri ve Hayatboyu Öğrenme ile ilgili Manisa Merkezde Haziran ayında düzenlenecek olan hizmet içi kurslara isteyen öğretmenlerimiz müracaat edebilirler İlgililere duyurulur.
21.05.2012-15:25 251 Bin Dev Öğrenci I.Sevgi Festivali Kitap Okuma Etkinliği ile ilgili yazı için  tıklayınız.
18.05.2012-09:25 Grassroots Günü etkinlikleri ile ilgili yazı için  tıklayınız.
18.05.2012-09:25 Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Kayıp mühür beratı ile ilgili yazı için  tıklayınız.
18.05.2012-09:25 Bitlis ve Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Kayıp mühür beratı ile ilgili yazı için  tıklayınız.
18.05.2012-09:25 Yetkili sendika belirleme çalışmaları ile ilgili yazı için  tıklayınız.
15.05.2012-09:25 Sürekli İşçilerin (Belediyeden geçen) yıllık izinleri ile ilgili yazı için  tıklayınız.
15.05.2012-09:25 Yönetici atama yönetmeliği ve ekleri için  tıklayınız.
15.05.2012-09:25 Manisa ili münhal yönetim kademelerine Yönetici AtamaYönetmeliğinin "İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar ve Diğer Atamalar" başlıklı 21.maddesi kapsamında yapılacak atamalara ait duyuru yazısı için  tıklayınız.
15.05.2012-09:25 İlçemizde faaliyette bulunaz Tüm Resmi ve Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Müdürlüklerinin ekteki yazı doğrultusunda hareket ederek, 16/05/2012 Çarşamba günü saat 10.00 kadar istenen yazıyı Müdürlüğümüz Özel Öğretim Bürosuna teslim etmesini rica ederim. ekli yazı için tıklayınız.
15.05.2012-09:25 Gençlik Yaz Kamplarına ait yazı ve ekleri için tıklayınız.
14.05.2012-09:25 Eğitim ortamlarında şiddetin önlenmesi ile ilgili tablo için tıklayınız.
14.05.2012-09:25 Adana Milli Eğitim Müdürlüğü Kayıp Müdür beratı için tıklayınız.
14.05.2012-09:25 Kardeş Okul Kardeş Kurum Projesi ile ilgili duyuru ve çizelge için tıklayınız.
14.05.2012-09-25

"Sınıf İçinde Kullanılan Yeni Yaklaşımlar Kursu" ile ilgili yazı için tıklayınız.

11.05.2012-14-20

2. Karadenizi Yaşayalım İzci Kampı ile ilgili yazı için tıklayınız.

11.05.2012-14-20

Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü Kayıp mühür beratı ile ilgili yazı için tıklayınız.

11.05.2012-14-20

Müstakil İlköğ. Ok. Md. Dikkatine! 4. sınıf öğrencileri ile ilgili yazı için tıklayınız.

10.05.2012-11-05

EYUDER Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğinin Nevşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliğiyle, 12-13 Ekim 2012 tarihleri arasında "Eğitimde Nitelik ve Yenileşme" ana teması altında düzenlenecek EYFOR 3 ( Eğitim Yönetimi Formu )'un üçüncüsü ile ilgili davet yazısı ve poster içintıklayınız.

10.05.2012-11-05

2012 YGS Sonuçları ile ilgili yazı için tıklayınız.

10.05.2012-11-05

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü Kayıp mühür beratı ile ilgili yazı için tıklayınız.

10.05.2012-11-05

Acele ve Günlüdür! Tüm okullar ekteki listeleri kontrol edip varsa yanlışlıklar veya e-okula işlenmeme durumu, yanlışlıkları düzeltilecek ve e-okula işleyecek. Her okul e-okula bilgileri işlediğini ve kayıtlarına uygun olduğunu resmi imza ve mühürle Müdürlüğümüze bildirecektir.Ekler için tıklayınız.

10.05.2012-11-05

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Kayıp mühür beratı ile ilgili yazı için tıklayınız.

09.05.2012-15-55

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü Kayıp mühür beratı ile ilgili yazı için tıklayınız.

09.05.2012-15-55

Bilgi Toplumunda İnternetin Rolü Konulu Kompozisyon Yarışması ile ilgili yazı için tıklayınız.

09.05.2012-15-55

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine!4+4+4 zorunlu eğitim genelgesi için tıklayınız.

09.05.2012-15-55

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! AB projeleri yeni teklif çağrıları için tıklayınız.

30.04.2012-15:35

İlköğretim Okul Müdürlüklerinin Dikkatine!Samsun ili sanal sınav programı ile ilgili yazı için tıklayınız.

30.04.2012-10:10

Acele ve Günlüdür! İlköğretim, Zübeyde Hanım Anaokulu ve ÇPL Müdürlüklerinin Dikkatine! Okul sütü programı ile ilgili yazı için tıklayınız.

30.04.2012-09:50

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Taşınır Mal İşlemleri ile ilgili yazı için tıklayınız.

30.04.2012-09:50

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Okul Kurum Donatımları ile ilgiliyazı için tıklayınız.

30.04.2012-09:50

Kayıp Mühür beratları için tıklayınız.

26.04.2012-14:25

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! 251 Bin Dev Öğrenci Projesi Kapsamında dağıtımı yapılan Gönül Yolcuları adlı kitabın 30/04/2012 mesai bitimine kada Bütçe Bürosu Memuru Mehmet KUŞ dan teslim alınması gerekmektedir. Salih SEVİM Şb.Müdürü

26.04.2012-14:25

Tüm Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! Onlar Buradaydı Projesi yılsonu değerlendirme raporlarını oldurarak 30/04/2012 mesai bitimine kadar Ar-Ge birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Salih SEVİM Şb.Müdürü

26.04.2012-14:25

Tüm Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine! TKY İlçe Temsilcisi Olmak isteyen Öğretmenlerimizin ekteki formu doldurarak 30/04/2012 mesai bitimine kadar İlçemize müracaat etmeleri gerekmektedir.İlgili Form için tıklayınız

24.04.2012-16:45

Acele ve Günlüdür! İlköğretim, Zübeyde Hanım Anaokulu ve ÇPL Müdürlüklerinin Dikkatine! Okul sütü programı ile ilgili yazı için tıklayınız.

24.04.2012-09:45

Acele ve Günlüdür! Ortaöğretim Okullarınının Dikkatine! VAKTAŞ LYS Deneme Sınavı ile ilgili duyuru için tıklayınız. LYS Aday Formu için tıklayınız.

19.04.2012-15:00

Ortaöğretim Okullarınının Dikkatine! 24 Ağustos 2012 tarihine kadar 2.Uluslararası Bursa Çocuk Hakları Film Festivaline katılmak için tıklayınız.

19.04.2012-15:00

Tüm İlk ve Ortaöğretim Okullarınının Dikkatine! 9-12 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbulda düzenlenecek  XIX. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarı ve İhmalı Kongersine katılmak için tıklayınız.

19.04.2012-15:00

Çocuk Hakları.Konulu Resim, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışmasının şartnamesi için tıklayınız.

19.04.2012-10:35

Gaziantep Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüklüğünün kayıp mühürle ilgili yazı örnekleri için tıklayınız.

19.04.2012-10:35

Konya ve Yozgat Valilikleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin kayıp mühürlerle ilgili yazı örnekleri için tıklayınız.

17.04.2012-09:35

Konya ve Elazığ Valilikleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin kayıp mühürlerle ilgili yazı örnekleri için tıklayınız.

17.04.2012-09:35

Yenilik ve Eğitimi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 04/04/2012 tarih ve 5468 sayılı yazısında "Yaz Bilim Okulu" konulu yazı için tıklayınız.

17.04.2012-09:35

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayınları Dairesi Başkanlığınca toprak ve tarımsal değerlere ilişkin sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen Ödüllü "Tarım ve İnsan" konulu 4.Ulusal Fotograf Yarışması ile ilgili şartname ve ayrıntılar için tıklayınız.

17.04.2012-09:35

Görme Engelli ve Az Gören Öğrencilerin Ders Kitapları konulu yazı için tıklayınız.

17.04.2012-09:35

2012 Yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kültürel ve sportif Yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve okullarımız için tıklayınız.

06.04.2012-10:20

Tüm İlköğretim Okul Müdürlüklerinin dikkatine! İKS modülü ile ilgili yazı için tıklayınız.

06.04.2012-10:20

2012/1 Üç Aylık Yurt İçi Burs Ücreti ile ilgili yazı için tıklayınız.

06.04.2012-10:20

Tüm Okul Müdürlüklerinin dikkatine! Okul Aile Birliklerinin VBS-SMS Servisleri Hakkında Bilgilendirilmesi ile ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız.

05.04.2012-10:20

Tüm İlköğretim okullarının dikkatine! İKS Modülü eksik bilgisi olan okullarla ilgili liste için tıklayınız.

05.04.2012-10:20

İlimiz Merkez Şehitler İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafındar düzenlenen Anneler Günü resim şiir ve mektup yazma yarışması şartnamesi için tıklayınız.

05.04.2012-10:20

İlimiz Merkez Şehzade Mehmet Fen ve Anadolu Lisesi Müdürlüğünün şiir yarışması ile ilgili şartname için tıklayınız.

05.04.2012-10:20

İlimiz Merkez Güzel Sanatlar Spor Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Yetenekler Müzik Yarışması ile ilgili şartname için tıklayınız.

04.04.2012-10:20 Vaktaş LYS Aday bilgi Formu için tıklayınız
02.04.2012-11:45 İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ile Türkiye Bilişim Vakfı ve Bilişim Derneği işbirliğinde düzenlenecek e-öğrenme konulu konferans ile ilgili duyuru için tıklayınız
02.04.2012-10:10 Kayıp Mühür Beratı için tıklayınız.
02.04.2012-10:10 Kariyer basamakları ile ilgili genelge için tıklayınız.
30.03.2012-10:10 2012 Yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı için tıklayınız.
27.03.2012-11:10 Taşımalı Ortaöğretim Okulları Nisan Ayı Yemek listesi için tıklayınız.
28.03.2012-15:00 Taşımalı İlköğretim Okulları Nisan Ayı Yemek Listesi için tıklayınız.
27.03.2012-11:10 Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, ''Okul Uygulama Alanlarında Açılacak Aile Dinlenme Kampları'' konulu yazısı için tıklayınız. Aydın İli, Didim İlçesi Valiler İlköğretim Okulunda 2012 Yılı Temmuz ayında 10'ar günlük 2 Devre halinde yapılacak kamp için başvuruları Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne yapılacaktır.
27.03.2012-11:10 Ardahan ve Hakkari Valilikleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin kayıp mühürleri ile ilgili yazıları için tıklayınız.
26.03.2012-10:50 Modüllerin Yazımında Görev alacak Öğretmenlerle ilgiliyazı için tıklayınız.
23.03.2012-16:05 Kayıp mühürlerle ilgiliyazı için tıklayınız.
23.03.2012-16:05 Emeklilik işlemleri konulu yazı için tıklayınız.
22.03.2012-16:05 Tüm Kurumların Dikatine! KursiyerNET (FATİH Bilişim Platformu) konulu yazı için tıklayınız.
22.03.2012-16:05  KursiyerNET Bilişim Eğitim Platformuna ulaşmak için tıklayınız.
19.03.2012-16:05 Tüm Okulların Dikatine! 251 Bin Dev Öğrenci Projesi Kapsamında Dağıtımı yapılacak olan kitapların 23/03/2012 Cuma günü mesai bitimine kadar bütçe bürosu memuru Mehmet KUŞ'tan teslim alınmasını önemle rica ederim. Salih SEVİM Şb Md.
19.03.2012-16:05 İlköğretim Ökulların Dikatine! 2012 Yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bayramı çerçevesinde yapılacak olan sportif faliyetler ve ekleri için tıklayınız.
15.03.2012-09:05 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışma Sonuçları için tıklayınız.
14.03.2012-14:20 Kayıp mühür beratı için tıklayınız.
12.03.2012-09:17 Görme Engelli Öğrencilerin Pansiyonlu Liselere Yerleştirilmesi ile ilgili yazı ve tablo için tıklayınız.
12.03.2012-09:17 Tüm Ökulların Dikatine! Stratejik plan birinci ara değerlendirme raporlarının en geç 13/03/2012 saat 16:30 kadar ile Ar-Ge birimine teslim edilmesini Rica Ederim Rapor göndermeyen okul listesi ekleri ve ilgili yazı için tıklayınız.
12.03.2012-09:17 Tüm Ökulların Dikatine! Ekteki Tabloların doldurularak en geç 13/03/2012 saat 16:30 a kadar müdürlüğümüze teslim edilmesini rica ederim.Verilerin doldurulması ile ilgili yazı ve ekleri için tıklayınız.
07.03.2012-16:25 251 Bin Dev Öğrenci Projesi faaliyetlerini desteklemek amacıyla http://siyasetdergisi.com.tr/anket internet adresinde bulunan Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülü ve Yılın Valisi Ödülü ile ilgili anket çalışmaları düzenlenmiş olup verilen adreste yer alan bu oylamaların öğrencilerimize duyurulmasını rica ederim. Ar-Ge
07.03.2012-16:25 Yunus Emre Anma kapsamında düzlenen Resim Şiir Makale yarışmasının şartnamesi için tıklayınız.
07.03.2012-16:25 Müzik ve Tasarım Yarışması şartnamesi için tıklayınız.
07.03.2012-116:25 Hadi Hayallerimizi çizelim Konulu Resim Yarışmasının şartnamesi için tıklayınız.
07.03.2012-13:25 Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz Gününü İçine Alan Hafta) 21–26 Mart Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Kutlama Programı toplantı tutanağı için tıklayınız.
07.03.2012-13:25 18 Mart Şehitler Günü 97. Yıldönümü Anma Programı toplantı tutanağı için tıklayınız.
07.03.2012-13:25 12 Mart 2012 İstiklal Marşı'nın Kabulünün 91.ve Mehmet Ersoy'u Anma Gününün 76. Yıldönümü Programı toplantı tutanağı için tıklayınız.
06.03.2012-14:35 Selendi Anadolu Öğretmen Lisesi, Soma İş Eğitim Merkezi Müdür yardımcılığı İle ilgiliyazı için tıklayınız.
05.03.2012-14:35 Kayıp Mühür Beratı için tıklayınız.
02.03.2012-16:25 Doğru Ölçmeseydik Güvenliğimiz Ne Olurdu konulu resim yarışmasının şartnamesi için tıklayınız.
02.03.2012-14:45 ACELE ve GÜNLÜDÜR! Tüm Okul/Kurumların Dikkatine! 251 Bin Dev Öğrenci Projesi kapsamında Okullarımıza dağıtımı yapılan Kitap Takvim Yılbaşı Kartı Bayram kartı vb materyallerin ücretlerinden varsa eksik kalanlarının isimleri belirtilerek bankaya yatırılması yatıranların da dekontlarının birer örneğini en geç 07/03/2012 Tarihi mesai Bitimine kadar Arge Birimine teslim edilmesi. Ar-Ge Birimi
02.03.2012-09:45 Eğitim Yardımı tablosu için tıklayınız.
02.03.2012-09:45 Mart ayıTaşımalıOrtaöğretim okulları yemek listesi için tıklayınız.
02.03.2012-09:45 Mart ayıTaşımalı İlköğretim okulları yemek listesi için tıklayınız.
28.02.2012-16:00 Şimdi Düşünme Zamanı Sergisi  konulu yazı ve ekleri için tıklayınız.